Menu
22.598 technische vacatures beschikbaar

Banen op MBO-, HBO- en WO-niveau

Projectleider Civiel

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuu...

Omgevingsmanager

Werken bij waterschap Hollandse Delta betekent dat je samen met je collega’s onze maatschappelijke opgave realiseert. En wat is de opgave dan? Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en voldoende (schoon) water. Met 800 kilometer dijken en du...

Technisch medewerker civiele techniek

Het team BOR is vorig jaar gestart met een professionele ontwikkeling om assetbeheer in te vullen met behulp van assetmanagers. Hierbij geven de data vanuit de beheersystemen sturing voor het jaarprogramma. De aandachtsgebieden daarbij zijn het openbaar g...

Rioolbeheerder

Plaatsen binnen deze gemeente: Leiden...

Projectassistent

  Je gaat werken bij het team Civiele Techniek van de sector Ruimtelijke Inrichting en Wijkzaken. In de sector werken zo’n 350 mensen; het ontwerp, de inrichting en het beheer van de buitenruimte wordt hier vormgegeven en uitgevoerd.  Het team Civiele Te...

Medewerker Kabels en Leidingen

  In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen ...

Inspecteur Milieu

Leeuwarden is een dynamische en bruisende stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Leeuwarden heeft een prachtig historisch centrum en fraaie dorpen. De gemeente Leeuwarden heeft ruim 123.000 inwoners. We zijn een energieke organisatie met een ve...

Adviseur Groen voor 24 uur per week

Even voorstellen. Wij zijn Maashorst. Een splinternieuwe gemeente met zes bruisende kernen, omgeven door natuur zoals je die nergens anders tegenkomt. Bij ons vind je het beste van twee werelden: alle voorzieningen in de buurt en toch ruimtelijk en omring...

Projectmedewerker

Plaatsen binnen deze gemeente: Alde Leie, Baard, Bears FR, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum...

Beleidsadviseur Civiele Techniek

Een fijne woonomgeving, goede voorzieningen en een prachtig buitengebied. Met een oppervlakte van 31.723 hectare biedt de gemeente Hardenberg haar inwoners voldoende leefruimte. Zo’n 60.000 inwoners wonen verspreid over de bijna dertig kernen van de gemee...

Adviseur Luchtkwaliteit en Geur (32 uur per week)

Dit is je teamTeam Advies bestaat (inclusief inhuur) uit ca. 40 deskundige adviseurs en verzorgt de advisering voor de vakgebieden bodem, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit/geur, milieuzonering en juridische- en beleidsadvisering.Dit is onze organ...

Senior Toezichthouder / Directievoerder

Je komt terecht in een team van beheer openbare ruimte, het ingenieursbureau, de buitendienst en de BOA’s. Er heerst een open cultuur, waar we er echt samen voor gaan. We schrikken niet van een fout (daar leren we juist van) en geven je veel ruimte om zel...

Medewerker Beheer Openbare Ruimte

Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische have...

Projectsecretaris opgave huisvesting en opvang vluchtelingen

Je gaat aan de slag binnen het domein Ruimte. Het domein Ruimte bestaat uit drie teams: Vastgoed, Ruimtelijke Plannen en Ruimtelijk Beleid en Projecten. Het team Ruimtelijke Beleid en Projecten houdt zich bezig met energie, milieu, duurzaamheid, volkshuis...

Senior technisch manager programma Wervengebied historische binnenstad

Je gaat aan de slag als Senior technisch manager op één van de drie uitvoeringsprojecten vanuit de gemeente Utrecht. Dit project is verdeeld in de fasen conditionering en voorbereiding en realisatie. De start van de realisatiefase is in 2023 gepland.  In ...

Senior Adviseur Elektrotechniek Civiele Constructies

De gemeente Amsterdam werkt dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Het is belangrijk dat de assets zoals bruggen, sluizen, tunnels, verhardingen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden worden. Dit ...

Projectleider Openbare Ruimte

De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met onge...

Senior adviseur beheer en onderhoud

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland....

Engineer

Wil jij werken bij een eigentijds en dynamisch bedrijf waar een open en eerlijke manier van zaken doen gecombineerd wordt met kennis, kwaliteit, innoverend vermogen en vakmanschap en bovenal duurzaam denken en handelen? Bij dit middelgrote technisch advie...

BIM-modelleur

Deze opdrachtgever bevindt zich middenin de bollenstreek. Vanuit het kantoor heb je door de grote ramen (in het voorjaar) een prachtig uitzicht op de kleurige bollenvelden. Vanaf kantoor zorgen jullie met 25 man dat de renovatie- en nieuwbouwprojecten, to...

Omgevingsmanager ontsluitingsweg Urk

Binnen de provincie Flevoland zijn voor een aantal grote projecten IPM-teams werkzaam om de projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het IPM-team voor het project Ontsluitingsweg Urk is de aanleg aan het voorbereiden van een nieuwe gebiedsontsluitings...

Junior toezichthouder (grijs/groen)

Het team van het ingenieursbureau fungeert als de interne leverancier van diensten voor het Ruimtelijk Domein binnen de gemeente. Onze werkzaamheden liggen voornamelijk op het gebied van opdrachten afkomstig van de teams Beheer & Onderhoud en Ontwikkeling...

Toezichthouder civiele techniek

De gemeente Deurne bevindt zich in het hart van De Peel en kenmerkt zich als een levendige gemeente met een sterke centrale kern, goede stedelijke voorzieningen en verbindingen. Het gebied is rijk aan natuur, landbouw en veeteelt, waardoor er ...

Beleidsontwikkelaar verkeer en mobiliteit

Deurne staat voor het eenvoudig maken van complexe zaken. We zijn erop gebrand om goed te luisteren en de persoon achter het verhaal te begrijpen. Met enthousiasme en een ondernemende geest werken we aan de best mogelijke oplossingen, zowel in onze dienst...

Monteur Electrotechniek

Deze opdrachtgever bevindt zich middenin de bollenstreek. Vanuit het kantoor heb je door de grote ramen (in het voorjaar) een prachtig uitzicht op de kleurige bollenvelden. Vanaf kantoor zorgen jullie met 25 man dat de renovatie- en nieuwbouwprojecten, to...

Monteur Electrotechniek

Deze opdrachtgever bevindt zich middenin de bollenstreek. Vanuit het kantoor heb je door de grote ramen (in het voorjaar) een prachtig uitzicht op de kleurige bollenvelden. Vanaf kantoor zorgen jullie met 25 man dat de renovatie- en nieuwbouwprojecten, to...

Projectleider Gebouwautomatisering

Wil jij werken bij een eigentijds en dynamisch bedrijf waar een open en eerlijke manier van zaken doen gecombineerd wordt met kennis, kwaliteit, innoverend vermogen en vakmanschap en bovenal duurzaam denken en handelen? Bij dit middelgrote technisch advie...

Monteur Electrotechniek

Wil jij werken bij een eigentijds en dynamisch bedrijf waar een open en eerlijke manier van zaken doen gecombineerd wordt met kennis, kwaliteit, innoverend vermogen en vakmanschap en bovenal duurzaam denken en handelen? Bij dit middelgrote technisch advie...

Operationeel besteller

Jouw thuisbasis is het Team Financiële Administratie, met in totaal zo’n 45 medewerkers. In het team ontmoet je twee collega-bestellers. Altijd fijn om mee te kunnen sparren. Samen met je directe collega’s verzorg jij alle bestellingen die de gemeente Bre...

Operationeel Manager Buitendienst Beheer en Onderhoud

Het wegennet van de provincie Gelderland verbindt de Randstad met het Ruhrgebied, Zwolle met Brabant en de Veluwe met de Ooijpolder. De provincie Gelderland zorgt ervoor dat dit netwerk met en tussen de Gelderse streken voor iedereen bereikbaar én veilig ...

Contractmanager Gemeente

Deze gemeente ligt ten noorden van Amsterdam en gaat de komende tijd veel woningen bouwen. Ook een facelift van  de bestaande infrastructuur en bijvoorbeeld groen en parken is nodig om de gemeente leefbaar te houden....

BIM-modelleur/CAD tekenaar

Deze toonaangevende opdrachtgever lost technische vraagstukken in gebouwde omgevingen op. Deze opdrachtgever zorgt dat de behoeften van de klanten om functionele oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen dragen bij aan digitale, duurzame, comfortabele ...

Technisch Ontwerper

De groep Stedelijke Omgeving is onderdeel van de afdeling Stadsingenieurs het interne ontwerp- en ingenieursbureau van onze gemeente. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis én techniek van en voor de stad. Onze belangrijkste taak is het l...

Adviseur Omgeving

Werken bij deze organisatie geeft jou de kans om bij te dragen aan het realiseren van belangrijk maatschappelijke producten. De afdeling waar je werkzaam zal zijn is verantwoordelijk voor het beheer van de waterketen en het onderhoud aan de installaties. ...

Assistent projectleider

Plaatsen binnen deze gemeente: Bad Nieuweschans, Beerta, Blauwestad, Drieborg, Finsterwolde, Heiligerlee, Midwolda, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda, Nieuwolda, Oostwold Gem Oldambt, Oudezijl, Scheemda, 'T Waar, Westerlee GN, Winschoten...

Coördinator verduurzaming gebouwde omgeving

De Bredase Energietransitie wordt aangestuurd via een klein regieteam en maakt onderdeel uit van het team milieu van de afdeling Mobiliteit & Milieu. Vanuit het regieteam Energietransitie zit sturing op beoogde resultaten, de samenwerking en gebruik juist...

Projectleider WDO en WOO

Plaatsen binnen deze gemeente: Veldhoven...

Toezichthouder Omgevingsrecht

Voor de prachtige gemeente Weert ben ik opzoek naar een Toezichthouder Omgevingsrecht. ...

Adviseur maatschappelijk vastgoed

  In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen ...

Projectleider Afval

Plaatsen binnen deze gemeente: Boschoord, Darp, Diever, Dieverbrug, Doldersum, Dwingeloo, Frederiksoord, Geeuwenbrug, Havelte, Havelterberg, Nijensleek, Oude Willem, Uffelte, Vledder, Vledderveen DR, Wapse, Wapserveen, Wateren, Wilhelminaoord, Wittelte, Z...

Manager Ruimtelijke en civieltechniche projecten

De stad Bergen op Zoom is een vestingstad, gelegen op de Brabantse Wal, op de overgang van land en zee, zand en klei, hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern, omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de kernen Lepels...

Financieel adviseur Vastgoedontwikkeling

Als financieel adviseur werk je voor het team Financieel Advies en Beleid. Een team met 25 goed gemotiveerde collega’s. Ieder heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en individueel en samen werken zij aan de gemeente-brede, concern-brede en afdelingspr...

Medewerker Informatie Beheer milieuvergunningen

Wij zijn geen gemeente, wij zijn Roosendaal. Wij hanteren een autonomere werkwijze. Dat houdt in dat we in kleine groepen werken van acht tot twaalf medewerkers zonder teamleiders. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers. Samen ben je verantwoordeli...

Bouwkundig projectleider

De gemeente Barneveld heeft een flinke portefeuille maatschappelijk Vastgoed. Team Vastgoed staat aan de lat voor effectief en efficiënt beheer van het vastgoed. Het team bestaat uit accountmanagers, een assetmanager, een contract manager, beheerders en e...

Senior contractmanager

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdel...

Toezichthouder Civiele Techniek

Bouwprojecten op Schiphol zijn niet alledaags. Ze verschillen in complexiteit en omvang, maar wat ze gemeen hebben is dat ze altijd midden in de dynamische en complexe Schiphol omgeving plaatsvinden. Bij ons gaat de operatie altijd door, en dat betekent d...

Projectleider Civiel

Werken voor  de gemeente Zaltbommel betekent werken voor een kleine stad die in veel zaken groot is. En er is meer dan de stad; een buitengebied van 11 dorpen met bruisende ontwikkelingen, levendige woonwijken, veel bedrijvigheid, moderne voorzieningen, s...

Projectleider civiel

Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische have...

Toezichthouder Milieu

De gemeente Achtkarspelen is een prachtige gemeente in het prachtige Friesland.  ...

Leerling monteur

Deze toonaangevende opdrachtgever lost technische vraagstukken in gebouwde omgevingen op. Deze opdrachtgever zorgt dat de behoeften van de klanten om functionele oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen dragen bij aan digitale, duurzame, comfortabele ...

  • Pagina 1 van 6