De meeste technische vacatures beschikbaar.

Versterk je carrière

Banen op MBO-, HBO- en WO-niveau.

Wat?

Waar?

Zoekopdracht verfijnen.

Uitvoerder Renovatie

 • Bouwkunde
 • 32-40 uur
 • MBO
De Goorn
2500 - 3500 euro
Bekijk vacature

Bouwkundig Uitvoerder

 • Bouwkunde
 • 32-40 uur
 • MBO
De Goorn
2500 - 3500 euro
Bekijk vacature

Uitvoerder nieuwbouw

 • Bouwkunde
 • 32-40 uur
 • MBO
De Goorn
3500 - 5000 euro
Bekijk vacature

Uitvoerder bouw

 • Bouwkunde
 • 32-40 uur
 • MBO
Goor
2500 - 3500 euro
Bekijk vacature

Uitvoerder Nieuwbouw

 • Bouwkunde
 • 32-40 uur
 • HBO
De Goorn
3500 - 5000 euro
Bekijk vacature

Uitvoerder Renovatie

 • Bouwkunde
 • 32-40 uur
 • MBO
Login - </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 3500 - 5000 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/uitvoerder-renovatie-login-2008427/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Bouwplaatsmanager" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/bouwplaatsmanager-de-goorn-1993562/"> Bouwplaatsmanager </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> MBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> De Goorn </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 2500 - 3500 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/bouwplaatsmanager-de-goorn-1993562/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Werkvoorbereider" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-goor-1979753/"> Werkvoorbereider </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> HBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> Goor </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 3500 - 5000 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-goor-1979753/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Hoofd Uitvoerder" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/hoofd-uitvoerder-goor-2000922/"> Hoofd Uitvoerder </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> HBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> Goor </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/hoofd-uitvoerder-goor-2000922/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Werkvoorbereider" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-goor-1975208/"> Werkvoorbereider </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> HBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> Goor </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 3500 - 5000 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-goor-1975208/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Werkvoorbereider Modelleur" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-modelleur-goor-1999460/"> Werkvoorbereider Modelleur </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> HBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> Goor </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 3500 - 5000 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-modelleur-goor-1999460/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Uitvoerder revitalisatie" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/uitvoerder-revitalisatie-de-goorn-1993152/"> Uitvoerder revitalisatie </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> HBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> De Goorn </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 3500 - 5000 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/uitvoerder-revitalisatie-de-goorn-1993152/">Bekijk vacature</a> </div> <div class="vacature-item"> <!-- Abir: If the post title contains a slash ("/"), the 'has-slash' class is added to the `h3` element.This class is used in CSS to prevent titles with a slash from overflowing the container by applying an ellipsis.--> <h3 class="vacature-title "> <a title="Werkvoorbereider bouw" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-bouw-goor-1997365/"> Werkvoorbereider bouw </a> </h3> <ul class="vacatures-loop-bullet-list"> <!-- Start: Add categories of 'vacatures' post type as first list item --> <li class="vacature_categories">Bouwkunde</li> <!-- End: Categories addition --> <li class="vacature_uren_per_wk"> 32-40 uur </li> <li class="opleidingsniveau"> HBO </li> </ul> <div class="vacature_plaats"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none"> <g clip-path="url(#clip0_739_91947)"> <path d="M24.0189 0.484924C14.8256 0.484924 7.34619 7.96431 7.34619 17.1577C7.34619 20.2638 8.2066 23.2951 9.83497 25.9249L23.0699 47.2528C23.3234 47.6613 23.77 47.9096 24.2504 47.9096C24.2541 47.9096 24.2577 47.9096 24.2614 47.9096C24.7459 47.9058 25.1935 47.6499 25.4424 47.2341L38.34 25.6996C39.8785 23.1254 40.6917 20.1716 40.6917 17.1577C40.6917 7.96431 33.2123 0.484924 24.0189 0.484924ZM35.9553 24.273L24.2294 43.8513L12.1968 24.4609C10.8414 22.2719 10.1065 19.7466 10.1065 17.1577C10.1065 9.49654 16.3578 3.24519 24.0189 3.24519C31.68 3.24519 37.9221 9.49654 37.9221 17.1577C37.9221 19.6698 37.2357 22.1306 35.9553 24.273Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M24.019 8.82129C19.4223 8.82129 15.6826 12.561 15.6826 17.1577C15.6826 21.725 19.3615 25.494 24.019 25.494C28.7339 25.494 32.3553 21.6748 32.3553 17.1577C32.3553 12.561 28.6157 8.82129 24.019 8.82129ZM24.019 22.7338C20.9385 22.7338 18.4429 20.2298 18.4429 17.1577C18.4429 14.0932 20.9545 11.5816 24.019 11.5816C27.0834 11.5816 29.5858 14.0932 29.5858 17.1577C29.5858 20.185 27.1483 22.7338 24.019 22.7338Z" fill="#E05D2F"></path> </g> <defs> <clipPath id="clip0_739_91947"> <rect x="0.306641" y="0.484924" width="47.4247" height="47.4247" rx="23.7123" fill="white"> </rect> </clipPath> </defs> </svg> Goor </div> <div class="vacature_salaris"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"> <path d="M11 22C8.0618 22 5.29942 20.8558 3.2218 18.7782C1.14417 16.7006 0 13.9382 0 11C0 8.0618 1.14421 5.29947 3.2218 3.2218C5.29938 1.14413 8.0618 0 11 0C13.9382 0 16.7006 1.14417 18.7782 3.2218C20.8558 5.29942 22 8.0618 22 11C22 13.9382 20.8558 16.7005 18.7782 18.7782C16.7006 20.8559 13.9382 22 11 22ZM11 1.375C5.69276 1.375 1.375 5.69276 1.375 11C1.375 16.3072 5.69276 20.625 11 20.625C16.3072 20.625 20.625 16.3072 20.625 11C20.625 5.69276 16.3072 1.375 11 1.375Z" fill="#E05D2F"></path> <path d="M11.148 14.56C11.748 14.56 12.264 14.428 12.696 14.164C13.136 13.9 13.472 13.524 13.704 13.036H15C14.696 13.836 14.204 14.456 13.524 14.896C12.844 15.328 12.052 15.544 11.148 15.544C10.204 15.544 9.372 15.284 8.652 14.764C7.932 14.244 7.436 13.548 7.164 12.676H6V11.908H6.996C6.972 11.7 6.96 11.492 6.96 11.284C6.96 11.084 6.972 10.888 6.996 10.696H6V9.94H7.152C7.328 9.356 7.608 8.844 7.992 8.404C8.384 7.956 8.848 7.612 9.384 7.372C9.928 7.124 10.516 7 11.148 7C12.052 7 12.844 7.22 13.524 7.66C14.204 8.1 14.696 8.724 15 9.532H13.704C13.472 9.036 13.14 8.656 12.708 8.392C12.276 8.128 11.756 7.996 11.148 7.996C10.476 7.996 9.888 8.168 9.384 8.512C8.888 8.856 8.532 9.332 8.316 9.94H11.148V10.696H8.124C8.1 10.888 8.088 11.084 8.088 11.284C8.088 11.516 8.104 11.724 8.136 11.908H11.148V12.676H8.328C8.56 13.268 8.924 13.732 9.42 14.068C9.924 14.396 10.5 14.56 11.148 14.56Z" fill="#E05D2F"></path> </svg> 2500 - 3500 euro </div> <a class="vacature-read-more" href="https://eminentgroep.nl/vacatures/werkvoorbereider-bouw-goor-1997365/">Bekijk vacature</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-6d918f1 elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="6d918f1" data-element_type="widget" id="vacature_pagination" data-widget_type="shortcode.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-shortcode"><div class="facetwp-facet facetwp-facet-vacature_pagination facetwp-type-pager" data-name="vacature_pagination" data-type="pager"></div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-46f53e4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="46f53e4" data-element_type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-9646dfd elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="9646dfd" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-c8a1646 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c8a1646" data-element_type="container" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-6079c5c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6079c5c" data-element_type="container"> <div class="elementor-element elementor-element-a7440e1 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="a7440e1" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-706a52e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="706a52e" data-element_type="container" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-element elementor-element-836e602 elementor-hidden-mobile e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="836e602" data-element_type="container" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-element elementor-element-720aeb0 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="720aeb0" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-e92f1e3 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e92f1e3" data-element_type="container"> <div class="elementor-element elementor-element-98fe700 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="98fe700" data-element_type="container" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-element elementor-element-af1943b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="af1943b" data-element_type="container" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_scrolling":"yes","motion_fx_devices":["desktop","tablet","mobile"]}"> <div class="elementor-element elementor-element-9f78855 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="9f78855" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-50cf88c elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50cf88c" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":200}" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Match CV</h4> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-143377b elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="143377b" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f6d97b6 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f6d97b6" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":300}" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Carriére advies</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-20ffcf8 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="20ffcf8" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-8eb60cb elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8eb60cb" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":400}" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <style>/*! elementor - v3.23.0 - 15-07-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style> Wie ben jij? Wat past bij jou? Bij welk (type) <strong>bedrijf</strong> en in welke <strong>functie</strong> kom jij het beste tot je recht? En hoe kunnen de stappen in jouw loopbaan eruit zien? Daar denken wij graag over mee en geven jou daarin advies! Laat geheel vrijblijvend je gegevens achter zodat we meer over jou te weten komen en we samen met jou aan de slag kunnen gaan in het <strong>waarmaken van jouw ambities!</strong> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-9b3eb86 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="9b3eb86" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-2d29187 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2d29187" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":400}" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <p>Laat onze adviseurs en onze data het werk doen door hieronder je CV te matchen of je LinkedIn-profiel te delen. Liever direct persoonlijk contact? Neem dan contact op met een van onze <a class="link_hove" style="color: white;" href="https://eminentgroep.nl/werkenbij/ontmoet-je-collegas/">adviseurs</a>.</p> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-d79ad4c elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="d79ad4c" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-5d56d54 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-button" data-id="5d56d54" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":500}" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="/matching/"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="20" viewBox="0 0 16 20" fill="none"><path d="M8.8333 1.6665L1.41118 10.573C1.12051 10.9219 0.975169 11.0963 0.972948 11.2436C0.971017 11.3716 1.02808 11.4934 1.12768 11.5739C1.24226 11.6665 1.46928 11.6665 1.92333 11.6665H7.99997L7.16663 18.3332L14.5888 9.42663C14.8794 9.07782 15.0248 8.90341 15.027 8.75612C15.0289 8.62807 14.9719 8.50625 14.8723 8.42576C14.7577 8.33317 14.5307 8.33317 14.0766 8.33317H7.99997L8.8333 1.6665Z" stroke="white" stroke-width="1.66667" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path></svg> </span> <span class="elementor-button-text">Match jouw CV</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-b0de6a7 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="b0de6a7" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f255145 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="f255145" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f3a146d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f3a146d" data-element_type="container" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-a29c516 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a29c516" data-element_type="container"> <div class="elementor-element elementor-element-1403c88 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="1403c88" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-e7beeca e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e7beeca" data-element_type="container"> <div class="elementor-element elementor-element-f402ea0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="f402ea0" data-element_type="container" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_scrolling":"yes","motion_fx_translateY_effect":"yes","motion_fx_translateY_speed":{"unit":"px","size":3,"sizes":[]},"motion_fx_devices":["widescreen","desktop","laptop","tablet_extra","tablet"],"motion_fx_translateY_affectedRange":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":0,"end":100}}}"> <div class="elementor-element elementor-element-35d2d84 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="35d2d84" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":200}" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wij staan voor je klaar</h4> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-a8f580d elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="a8f580d" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-dcb52a8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dcb52a8" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":300}" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wil je snel antwoord op jouw vragen?</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-56794a4 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="56794a4" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-3cb0876 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3cb0876" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":400}" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> Neem direct contact op met één van onze collega’s! </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-3bd880a elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="3bd880a" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-ae05135 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-button" data-id="ae05135" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":500}" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://eminentgroep.nl/contact/"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="20" viewBox="0 0 16 20" fill="none"><path d="M8.8333 1.6665L1.41118 10.573C1.12051 10.9219 0.975169 11.0963 0.972948 11.2436C0.971017 11.3716 1.02808 11.4934 1.12768 11.5739C1.24226 11.6665 1.46928 11.6665 1.92333 11.6665H7.99997L7.16663 18.3332L14.5888 9.42663C14.8794 9.07782 15.0248 8.90341 15.027 8.75612C15.0289 8.62807 14.9719 8.50625 14.8723 8.42576C14.7577 8.33317 14.5307 8.33317 14.0766 8.33317H7.99997L8.8333 1.6665Z" stroke="white" stroke-width="1.66667" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path></svg> </span> <span class="elementor-button-text">Direct contact</span> </span> </a> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-6b5c19f elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6b5c19f" data-element_type="container"> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-96313aa elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="96313aa" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-elementor-type="footer" data-elementor-id="72" class="elementor elementor-72 elementor-location-footer" data-elementor-post-type="elementor_library"> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-47f4586 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="47f4586" data-element_type="section" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-no"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bb57ec7" data-id="bb57ec7" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-a774bf2 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="a774bf2" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-41a9f27 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="41a9f27" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-0755df6 elementor-invisible" data-id="0755df6" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":600}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-4354631 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="4354631" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-7648e81 elementor-widget-tablet__width-initial elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7648e81" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":400}" data-widget_type="image.default"> <div class="elementor-widget-container"> <a href="https://eminentgroep.nl"> <img width="139" height="65" src="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2023/05/Logo-1.svg" class="attachment-full size-full wp-image-72357" alt="" /> </a> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-9668433 elementor-widget__width-inherit elementor-widget-tablet__width-inherit elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9668433" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":500}" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <p><strong>Hoofdkantoor<br /></strong> Eminent Groep BV<br />Oude Apeldoornseweg 47M<br />7333 NR Apeldoorn</p> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-52407b3 elementor-invisible" data-id="52407b3" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":600}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-aab73bb elementor-hidden-desktop elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="aab73bb" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-481af16 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="481af16" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vakgebieden</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-d897087 elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="d897087" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <link rel="stylesheet" href="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/css/widget-icon-list.min.css"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/vacatures-voor-bouwkundig-talent/"> <span class="elementor-icon-list-text">Bouwkunde</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="/vacatures-voor-civieltechnisch-talent/"> <span class="elementor-icon-list-text">Civiele techniek</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="/vacatures-voor-elektrotechnisch-talent"> <span class="elementor-icon-list-text">Elektrotechniek</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="/vacatures-voor-installatietechnisch-talent"> <span class="elementor-icon-list-text">Installatietechniek</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="/vacatures-voor-werktuigbouwkundig-talent"> <span class="elementor-icon-list-text">Werktuigbouwkunde</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-eb7994c elementor-invisible" data-id="eb7994c" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":650}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-aeddc9c elementor-hidden-desktop elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="aeddc9c" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-dec4a36 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dec4a36" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Open sollicitatie</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-779c8f1 elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="779c8f1" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/matching/"> <span class="elementor-icon-list-text">Match jouw CV</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/open-sollicitatie/"> <span class="elementor-icon-list-text">Open sollicitatie</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="/functies/"> <span class="elementor-icon-list-text">Functies</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="/werken-in-de-bouw/"> <span class="elementor-icon-list-text">Werken in de bouw</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-6315b00 elementor-invisible" data-id="6315b00" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":700}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-99e4bb3 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="99e4bb3" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-48da717 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="48da717" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Onze dienstverlening</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-3c13f05 elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="3c13f05" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/professionals/jouw-technische-ambities-waarmaken/"> <span class="elementor-icon-list-text">Voor professionals</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/opdrachtgevers/"> <span class="elementor-icon-list-text">Voor opdrachtgevers</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/werkenbij/vliegende-start/"> <span class="elementor-icon-list-text">Voor afgestudeerden</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/eminent-voor-zzpers/"> <span class="elementor-icon-list-text">Voor ZZP’ers</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-4c7da3e elementor-invisible" data-id="4c7da3e" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":750}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-0580da4 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="0580da4" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-b1f2dd2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b1f2dd2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Over Eminent</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-baf05f0 elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="baf05f0" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/werkenbij/"> <span class="elementor-icon-list-text">Werken bij</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/werkenbij/ontmoet-je-collegas/"> <span class="elementor-icon-list-text">Ons team</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/actueel/"> <span class="elementor-icon-list-text">Actueel</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/"> <span class="elementor-icon-list-text">Contactformulier</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-cf7a02a elementor-invisible" data-id="cf7a02a" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":800}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-14342ac elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="14342ac" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-b2dcfaf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b2dcfaf" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vestigingen</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-faa1685 elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="faa1685" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-apeldoorn/"> <span class="elementor-icon-list-text">Apeldoorn</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-eindhoven/"> <span class="elementor-icon-list-text">Eindhoven</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-rotterdam/"> <span class="elementor-icon-list-text">Rotterdam</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-amsterdam/"> <span class="elementor-icon-list-text">Amsterdam</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-utrecht/"> <span class="elementor-icon-list-text">Utrecht</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-zwolle/"> <span class="elementor-icon-list-text">Zwolle</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/contact/eminent-breda/"> <span class="elementor-icon-list-text">Breda</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-14 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-80b21b9 elementor-invisible" data-id="80b21b9" data-element_type="column" data-settings="{"animation":"fadeInLeft","animation_delay":800}"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-2946e13 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="2946e13" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-5cd015e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5cd015e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Eminent BV’s</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-844eb7e elementor-widget__width-initial elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="844eb7e" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/03/Eminent-Groep-B.V.pdf"> <span class="elementor-icon-list-text">KvK Eminent Groep BV</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/03/Eminent-Professionals-B.V.pdf"> <span class="elementor-icon-list-text">KvK Eminent Professionals BV</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/03/Eminent-Techniek-B.V.pdf"> <span class="elementor-icon-list-text">KvK Eminent Techniek BV</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/03/Eminent-Projecten-B.V.pdf"> <span class="elementor-icon-list-text">KvK Eminent Projecten BV</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/03/Eminent-Holding-B.V.pdf"> <span class="elementor-icon-list-text">KvK Eminent Holding BV</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <div class="elementor-element elementor-element-a019b70 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="a019b70" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-65734ed elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="65734ed" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-divider"> <span class="elementor-divider-separator"> </span> </div> </div> </div> <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-6fa897b elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6fa897b" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-66 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-4e9ad4c" data-id="4e9ad4c" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-586b1e6 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="586b1e6" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInUp","_animation_delay":300}" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <p>© 2023 Eminent. Copyright © 2022 Eminent Groep B.V. | Op onze dienstverlening zijn onze <span style="color: #676d89;"><a style="color: #676d89;" href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/02/Algemene-Voorwaarden-Eminent-2024-6.pdf">Algemene Voorwaarden</a> </span>en ons <span style="color: #676d89;"><a style="color: #676d89;" href="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2023/07/Privacyreglement_Eminent-1.pdf">privacyreglement</a></span> van toepassing.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-bb3f95e" data-id="bb3f95e" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-0c58ee4 e-grid-align-right e-grid-align-mobile-left elementor-shape-rounded elementor-grid-0 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="0c58ee4" data-element_type="widget" data-settings="{"_animation":"fadeInLeft","_animation_delay":400,"_animation_mobile":"fadeInUp"}" data-widget_type="social-icons.default"> <div class="elementor-widget-container"> <style>/*! elementor - v3.23.0 - 15-07-2024 */ .elementor-widget-social-icons.elementor-grid-0 .elementor-widget-container,.elementor-widget-social-icons.elementor-grid-mobile-0 .elementor-widget-container,.elementor-widget-social-icons.elementor-grid-tablet-0 .elementor-widget-container{line-height:1;font-size:0}.elementor-widget-social-icons:not(.elementor-grid-0):not(.elementor-grid-tablet-0):not(.elementor-grid-mobile-0) .elementor-grid{display:inline-grid}.elementor-widget-social-icons .elementor-grid{grid-column-gap:var(--grid-column-gap,5px);grid-row-gap:var(--grid-row-gap,5px);grid-template-columns:var(--grid-template-columns);justify-content:var(--justify-content,center);justify-items:var(--justify-content,center)}.elementor-icon.elementor-social-icon{font-size:var(--icon-size,25px);line-height:var(--icon-size,25px);width:calc(var(--icon-size, 25px) + 2 * var(--icon-padding, .5em));height:calc(var(--icon-size, 25px) + 2 * var(--icon-padding, .5em))}.elementor-social-icon{--e-social-icon-icon-color:#fff;display:inline-flex;background-color:#69727d;align-items:center;justify-content:center;text-align:center;cursor:pointer}.elementor-social-icon i{color:var(--e-social-icon-icon-color)}.elementor-social-icon svg{fill:var(--e-social-icon-icon-color)}.elementor-social-icon:last-child{margin:0}.elementor-social-icon:hover{opacity:.9;color:#fff}.elementor-social-icon-android{background-color:#a4c639}.elementor-social-icon-apple{background-color:#999}.elementor-social-icon-behance{background-color:#1769ff}.elementor-social-icon-bitbucket{background-color:#205081}.elementor-social-icon-codepen{background-color:#000}.elementor-social-icon-delicious{background-color:#39f}.elementor-social-icon-deviantart{background-color:#05cc47}.elementor-social-icon-digg{background-color:#005be2}.elementor-social-icon-dribbble{background-color:#ea4c89}.elementor-social-icon-elementor{background-color:#d30c5c}.elementor-social-icon-envelope{background-color:#ea4335}.elementor-social-icon-facebook,.elementor-social-icon-facebook-f{background-color:#3b5998}.elementor-social-icon-flickr{background-color:#0063dc}.elementor-social-icon-foursquare{background-color:#2d5be3}.elementor-social-icon-free-code-camp,.elementor-social-icon-freecodecamp{background-color:#006400}.elementor-social-icon-github{background-color:#333}.elementor-social-icon-gitlab{background-color:#e24329}.elementor-social-icon-globe{background-color:#69727d}.elementor-social-icon-google-plus,.elementor-social-icon-google-plus-g{background-color:#dd4b39}.elementor-social-icon-houzz{background-color:#7ac142}.elementor-social-icon-instagram{background-color:#262626}.elementor-social-icon-jsfiddle{background-color:#487aa2}.elementor-social-icon-link{background-color:#818a91}.elementor-social-icon-linkedin,.elementor-social-icon-linkedin-in{background-color:#0077b5}.elementor-social-icon-medium{background-color:#00ab6b}.elementor-social-icon-meetup{background-color:#ec1c40}.elementor-social-icon-mixcloud{background-color:#273a4b}.elementor-social-icon-odnoklassniki{background-color:#f4731c}.elementor-social-icon-pinterest{background-color:#bd081c}.elementor-social-icon-product-hunt{background-color:#da552f}.elementor-social-icon-reddit{background-color:#ff4500}.elementor-social-icon-rss{background-color:#f26522}.elementor-social-icon-shopping-cart{background-color:#4caf50}.elementor-social-icon-skype{background-color:#00aff0}.elementor-social-icon-slideshare{background-color:#0077b5}.elementor-social-icon-snapchat{background-color:#fffc00}.elementor-social-icon-soundcloud{background-color:#f80}.elementor-social-icon-spotify{background-color:#2ebd59}.elementor-social-icon-stack-overflow{background-color:#fe7a15}.elementor-social-icon-steam{background-color:#00adee}.elementor-social-icon-stumbleupon{background-color:#eb4924}.elementor-social-icon-telegram{background-color:#2ca5e0}.elementor-social-icon-threads{background-color:#000}.elementor-social-icon-thumb-tack{background-color:#1aa1d8}.elementor-social-icon-tripadvisor{background-color:#589442}.elementor-social-icon-tumblr{background-color:#35465c}.elementor-social-icon-twitch{background-color:#6441a5}.elementor-social-icon-twitter{background-color:#1da1f2}.elementor-social-icon-viber{background-color:#665cac}.elementor-social-icon-vimeo{background-color:#1ab7ea}.elementor-social-icon-vk{background-color:#45668e}.elementor-social-icon-weibo{background-color:#dd2430}.elementor-social-icon-weixin{background-color:#31a918}.elementor-social-icon-whatsapp{background-color:#25d366}.elementor-social-icon-wordpress{background-color:#21759b}.elementor-social-icon-x-twitter{background-color:#000}.elementor-social-icon-xing{background-color:#026466}.elementor-social-icon-yelp{background-color:#af0606}.elementor-social-icon-youtube{background-color:#cd201f}.elementor-social-icon-500px{background-color:#0099e5}.elementor-shape-rounded .elementor-icon.elementor-social-icon{border-radius:10%}.elementor-shape-circle .elementor-icon.elementor-social-icon{border-radius:50%}</style> <div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid"> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon- elementor-animation-float elementor-repeater-item-2e65392" href="https://www.linkedin.com/company/eminent-groep" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only"></span> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none"><g clip-path="url(#clip0_1_18531)"><path d="M22.2234 0H1.77187C0.792187 0 0 0.773438 0 1.72969V22.2656C0 23.2219 0.792187 24 1.77187 24H22.2234C23.2031 24 24 23.2219 24 22.2703V1.72969C24 0.773438 23.2031 0 22.2234 0ZM7.12031 20.4516H3.55781V8.99531H7.12031V20.4516ZM5.33906 7.43438C4.19531 7.43438 3.27188 6.51094 3.27188 5.37187C3.27188 4.23281 4.19531 3.30937 5.33906 3.30937C6.47813 3.30937 7.40156 4.23281 7.40156 5.37187C7.40156 6.50625 6.47813 7.43438 5.33906 7.43438ZM20.4516 20.4516H16.8937V14.8828C16.8937 13.5562 16.8703 11.8453 15.0422 11.8453C13.1906 11.8453 12.9094 13.2937 12.9094 14.7891V20.4516H9.35625V8.99531H12.7687V10.5609H12.8156C13.2891 9.66094 14.4516 8.70938 16.1813 8.70938C19.7859 8.70938 20.4516 11.0813 20.4516 14.1656V20.4516Z" fill="#676D89"></path></g><defs><clipPath id="clip0_1_18531"><rect width="24" height="24" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg> </a> </span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <div class="elementor-element elementor-element-76dd72b elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="76dd72b" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-5a324a0 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="5a324a0" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-spacer"> <div class="elementor-spacer-inner"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <!-- GTM datalayer --> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push({"pagetype":"vacatures","postCategory":"","postDate":"2024-07-23"}); jQuery(document).ready(function($) { $(document).on('submit_success', function(evt) { window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push({ "event": "form_submission", "form_name": evt.target.name }); }); }); </script> <script type="text/javascript"> var relevanssi_rt_regex = /(&|\?)_(rt|rt_nonce)=(\w+)/g var newUrl = window.location.search.replace(relevanssi_rt_regex, '') history.replaceState(null, null, window.location.pathname + newUrl + window.location.hash) </script> <div data-elementor-type="popup" data-elementor-id="345585" class="elementor elementor-345585 elementor-location-popup" data-elementor-settings="{"open_selector":"#testpopup","a11y_navigation":"yes","triggers":{"exit_intent":"yes"},"timing":{"times":"yes","times_times":3}}" data-elementor-post-type="elementor_library"> <div class="elementor-element elementor-element-b0ef701 modalcontainer e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b0ef701" data-element_type="container" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-de2ec88 elementor-hidden-mobile e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="de2ec88" data-element_type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-8138689 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8138689" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default"> <div class="elementor-widget-container"> <img fetchpriority="high" width="800" height="822" src="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/06/droombaan-gevonden-996x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-345599" alt="Droombaan gevonden" srcset="https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/06/droombaan-gevonden-996x1024.jpg 996w, https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/06/droombaan-gevonden-292x300.jpg 292w, https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/06/droombaan-gevonden-768x790.jpg 768w, https://eminentgroep.nl/wp-content/uploads/2024/06/droombaan-gevonden.jpg 1000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-d447a6b e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="d447a6b" data-element_type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-4442e16 elementor-align-left elementor-mobile-align-center elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="4442e16" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23.5" viewBox="0 0 23 23.5"><g transform="translate(-591 -56.25)"><path d="M12,22a2.006,2.006,0,0,0,2-2H10A2,2,0,0,0,12,22Zm6-6V11c0-3.07-1.64-5.64-4.5-6.32V4a1.5,1.5,0,0,0-3,0v.68C7.63,5.36,6,7.92,6,11v5L4,18v1H20V18Z" transform="translate(587 57.75)" fill="#181e37"></path><g transform="translate(-1169 -405.75)"><circle cx="6.5" cy="6.5" r="6.5" transform="translate(1770 462)" fill="#e05d2f"></circle><text transform="translate(1774 471)" fill="#fff" font-size="8" font-family="Poppins-Bold, Poppins" font-weight="700"><tspan x="0" y="0">6</tspan></text></g></g></svg> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Passende openstaande vacatures gevonden</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-a0b8335 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a0b8335" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jouw droombaan wacht op je!</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f6141d5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f6141d5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <p>Dankzij ons uitgebreide netwerk binnen de techniek, vinden we altijd de ideale baan voor jou.</p> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-b48b841 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="b48b841" data-element_type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-da90f45 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="da90f45" data-element_type="widget" id="matching_li_exit_intent" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://eminentgroep.nl/external/li_callback.php?sollitype=matching"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon"> <i aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin"></i> </span> <span class="elementor-button-text">Deel jouw LinkedIn</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-fbe2983 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fbe2983" data-element_type="widget" id="matching_cv_exit_intent" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <p><a href="https://eminentgroep.nl/matching/#form">Of stuur je CV</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-377d4ae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="377d4ae" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <p>*95% van onze kandidaten heeft binnen een maand een nieuwe baan.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript'> const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } ); </script> <link rel='stylesheet' id='e-animations-css' href='https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.23.1' media='all' /> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.2" id="jquery-ui-core-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.2" id="jquery-ui-mouse-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.13.2" id="jquery-ui-slider-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/jquery/ui/draggable.min.js?ver=1.13.2" id="jquery-ui-draggable-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/jquery/jquery.ui.touch-punch.js?ver=0.2.2" id="jquery-touch-punch-js"></script> <script id="rocket-browser-checker-js-after"> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script id="rocket-preload-links-js-extra"> var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/vacatures\/|\/(?:.+\/)?feed(?:\/(?:.+\/?)?)?$|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index.php\/)?(.*)wp-json(\/.*|$)|\/refer\/|\/go\/|\/recommend\/|\/recommends\/","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php|html|htm","siteUrl":"https:\/\/eminentgroep.nl","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; </script> <script id="rocket-preload-links-js-after"> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/themes/hello-elementor-child/custom.js?ver=1.1" id="custom-js-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/themes/hello-elementor/assets/js/hello-frontend.min.js?ver=3.0.2" id="hello-theme-frontend-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js?ver=3.23.0" id="e-sticky-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js?ver=1.2.1" id="smartmenus-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.23.0" id="elementor-pro-webpack-runtime-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.23.1" id="elementor-webpack-runtime-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.23.1" id="elementor-frontend-modules-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2" id="wp-polyfill-inert-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.14.0" id="regenerator-runtime-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0" id="wp-polyfill-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=2810c76e705dd1a53b18" id="wp-hooks-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=5e580eb46a90c2b997e6" id="wp-i18n-js"></script> <script id="wp-i18n-js-after"> wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); </script> <script id="elementor-pro-frontend-js-before"> var ElementorProFrontendConfig = {"ajaxurl":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"5321bde633","urls":{"assets":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/","rest":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-json\/"},"shareButtonsNetworks":{"facebook":{"title":"Facebook","has_counter":true},"twitter":{"title":"Twitter"},"linkedin":{"title":"LinkedIn","has_counter":true},"pinterest":{"title":"Pinterest","has_counter":true},"reddit":{"title":"Reddit","has_counter":true},"vk":{"title":"VK","has_counter":true},"odnoklassniki":{"title":"OK","has_counter":true},"tumblr":{"title":"Tumblr"},"digg":{"title":"Digg"},"skype":{"title":"Skype"},"stumbleupon":{"title":"StumbleUpon","has_counter":true},"mix":{"title":"Mix"},"telegram":{"title":"Telegram"},"pocket":{"title":"Pocket","has_counter":true},"xing":{"title":"XING","has_counter":true},"whatsapp":{"title":"WhatsApp"},"email":{"title":"Email"},"print":{"title":"Print"},"x-twitter":{"title":"X"},"threads":{"title":"Threads"}},"facebook_sdk":{"lang":"en_US","app_id":""},"lottie":{"defaultAnimationUrl":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/modules\/lottie\/assets\/animations\/default.json"}}; </script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.23.0" id="elementor-pro-frontend-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2" id="elementor-waypoints-js"></script> <script id="elementor-frontend-js-before"> var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Share on Facebook","shareOnTwitter":"Share on Twitter","pinIt":"Pin it","download":"Download","downloadImage":"Download image","fullscreen":"Fullscreen","zoom":"Zoom","share":"Share","playVideo":"Play Video","previous":"Previous","next":"Next","close":"Close","a11yCarouselWrapperAriaLabel":"Carousel | Horizontal scrolling: Arrow Left & Right","a11yCarouselPrevSlideMessage":"Previous slide","a11yCarouselNextSlideMessage":"Next slide","a11yCarouselFirstSlideMessage":"This is the first slide","a11yCarouselLastSlideMessage":"This is the last slide","a11yCarouselPaginationBulletMessage":"Go to slide"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"Mobile Portrait","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Mobile Landscape","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tablet Portrait","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Tablet Landscape","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Laptop","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Widescreen","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}},"version":"3.23.1","is_static":false,"experimentalFeatures":{"e_optimized_css_loading":true,"additional_custom_breakpoints":true,"container":true,"container_grid":true,"e_swiper_latest":true,"e_nested_atomic_repeaters":true,"e_onboarding":true,"theme_builder_v2":true,"hello-theme-header-footer":true,"home_screen":true,"ai-layout":true,"nested-elements":true,"e_lazyload":true,"display-conditions":true,"form-submissions":true,"taxonomy-filter":true},"urls":{"assets":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/","ajaxurl":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-admin\/admin-ajax.php"},"nonces":{"floatingButtonsClickTracking":"b1f8141524"},"swiperClass":"swiper","settings":{"editorPreferences":[]},"kit":{"body_background_background":"classic","active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description","hello_header_logo_type":"title","hello_header_menu_layout":"horizontal","hello_footer_logo_type":"logo"},"post":{"id":0,"title":"Vacatures - Eminent","excerpt":""}}; </script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.23.1" id="elementor-frontend-js"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.23.0" id="pro-elements-handlers-js"></script> <link href="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/facetwp/assets/css/front.css?ver=4.3" rel="stylesheet"> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/facetwp/assets/js/dist/front.min.js?ver=4.3"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places&key=AIzaSyDxTjabZM3_4BvWuVWdWREsE1PFHJt_2AQ&callback=Function.prototype"></script> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/facetwp-flyout/assets/js/front.js?ver=0.8.2"></script> <link href="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/facetwp-flyout/assets/css/front.css?ver=0.8.2" rel="stylesheet"> <script src="https://eminentgroep.nl/wp-content/plugins/facetwp-elementor/assets/js/front.js?ver=1.9"></script> <script> window.FWP_JSON = {"prefix":"_","no_results_text":"No results found","ajaxurl":"https:\/\/eminentgroep.nl\/wp-json\/facetwp\/v1\/refresh","nonce":"e73501b385","preload_data":{"facets":{"categories":"<div class=\"facetwp-radio checked\" data-value=\"\">Alle<\/div><div class=\"facetwp-radio\" data-value=\"bouwkunde\"><span class=\"facetwp-display-value\">Bouwkunde<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(12)<\/span><\/div>","uren_per_week":"<div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"16-24-uur\"><span class=\"facetwp-display-value\">16-24 uur<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"24-32-uur\"><span class=\"facetwp-display-value\">24-32 uur<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox\" data-value=\"32-40-uur\"><span class=\"facetwp-display-value\">32-40 uur<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(12)<\/span><\/div>","opleidingsniveau":"<div class=\"facetwp-checkbox\" data-value=\"mbo\"><span class=\"facetwp-display-value\">MBO<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(5)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox\" data-value=\"hbo\"><span class=\"facetwp-display-value\">HBO<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(7)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"wo\"><span class=\"facetwp-display-value\">WO<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div>","regio":"<div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"drenthe\"><span class=\"facetwp-display-value\">Drenthe<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"flevoland\"><span class=\"facetwp-display-value\">Flevoland<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"friesland\"><span class=\"facetwp-display-value\">Friesland<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"gelderland\"><span class=\"facetwp-display-value\">Gelderland<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"groningen\"><span class=\"facetwp-display-value\">Groningen<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"limburg\"><span class=\"facetwp-display-value\">Limburg<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"noord-brabant\"><span class=\"facetwp-display-value\">Noord-brabant<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox\" data-value=\"noord-holland\"><span class=\"facetwp-display-value\">Noord-holland<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(6)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox\" data-value=\"overijssel\"><span class=\"facetwp-display-value\">Overijssel<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(6)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"utrecht\"><span class=\"facetwp-display-value\">Utrecht<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"zeeland\"><span class=\"facetwp-display-value\">Zeeland<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-checkbox disabled\" data-value=\"zuid-holland\"><span class=\"facetwp-display-value\">Zuid-holland<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(0)<\/span><\/div>","salaris":"<div class=\"facetwp-radio\" data-value=\"2500-3500-euro\"><span class=\"facetwp-display-value\">2500 - 3500 euro<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(5)<\/span><\/div><div class=\"facetwp-radio\" data-value=\"3500-5000-euro\"><span class=\"facetwp-display-value\">3500 - 5000 euro<\/span><span class=\"facetwp-counter\">(7)<\/span><\/div>","vacature_search":"<span class=\"facetwp-input-wrap\"><i class=\"facetwp-icon\"><\/i><input type=\"text\" class=\"facetwp-search\" value=\"Uitvoerder Bouw Goor\" placeholder=\"Functie, zoekwoord, bedrijf, plaats\" autocomplete=\"off\" \/><\/span>","locatie":"\n <span class=\"facetwp-input-wrap\">\n <i class=\"facetwp-icon locate-me\"><\/i>\n <input type=\"text\" class=\"facetwp-location\" value=\"\" placeholder=\"Plaats, provincie of postcode\" autocomplete=\"off\" \/>\n <div class=\"location-results facetwp-hidden\"><\/div>\n <\/span>\n\n \n <select class=\"facetwp-radius facetwp-radius-dropdown\">\n <option value=\"10\">10 km<\/option>\n <option value=\"25\" selected>25 km<\/option>\n <option value=\"50\">50 km<\/option>\n <option value=\"100\">100 km<\/option>\n <option value=\"250\">250 km<\/option>\n <\/select>\n\n \n <input type=\"hidden\" class=\"facetwp-lat\" value=\"\" \/>\n <input type=\"hidden\" class=\"facetwp-lng\" value=\"\" \/>\n","vacature_pagination":"<div class=\"facetwp-pager\"><\/div>"},"template":"","settings":{"debug":"Enable debug mode in [Settings > FacetWP > Settings]","pager":{"page":1,"per_page":27,"total_rows":13,"total_pages":1},"num_choices":{"categories":1,"uren_per_week":3,"opleidingsniveau":3,"regio":12,"salaris":2},"labels":{"categories":"Vakgebieden","uren_per_week":"Uren per week","opleidingsniveau":"Opleidingsniveau","regio":"Regio","salaris":"Salaris Radio","vacature_search":"Vacature Search","locatie":"Locatie_maps","vacature_pagination":"Vacature Pagination"},"uren_per_week":{"show_expanded":"no"},"opleidingsniveau":{"show_expanded":"no"},"regio":{"show_expanded":"no"},"vacature_search":{"auto_refresh":"no"},"vacature_pagination":{"pager_type":"numbers","scroll_target":"","scroll_offset":0}}},"expand":"[+]","collapse":"[-]","proximity":{"autocomplete_options":{"componentRestrictions":{"country":["nl"]},"types":["postal_code","administrative_area_level_1","locality"]},"clearText":"Clear location","queryDelay":250,"minLength":3}}; window.FWP_HTTP = {"get":{"_vacature_search":"Uitvoerder Bouw Goor","404":"1","vacature_id":"1823904"},"uri":"vacatures","url_vars":{"vacature_search":["Uitvoerder Bouw Goor"]}}; </script> <script> (function($) { $(document).on('facetwp-loaded', function() { //console.log('loaded!'); jQuery('.vacature-item').css('opacity', '1'); jQuery('#cs-loading').css('display', 'none'); function maybeAutoSelectResult() { var inputField = document.querySelector('.facetwp-location'); var inputValue = inputField.value; var locationResults = document.querySelector('.location-results'); var activeResult = locationResults.querySelector('.location-result.active'); // Check if the clicked element is outside the .facetwp-location and .location-results if (!inputField.contains(event.target) && !locationResults.contains(event.target) && inputValue.length >= 3 && !locationResults.classList.contains('facetwp-hidden')) { // console.log('auto selecting'); activeResult.click(); } } $(function() { if ('undefined' !== typeof FWP) { FWP.auto_refresh = false; } }); $(document).on('click', '.facetwp-radio', function(e) { FWP.refresh(); // console.log('refreshing...'); jQuery('#cs-loading').css('display', 'block'); jQuery('.vacature-item').css('opacity', '0.2'); }); $(document).on('click', '.facetwp-checkbox', function(e) { FWP.refresh(); // console.log('refreshing...'); jQuery('#cs-loading').css('display', 'block'); jQuery('.vacature-item').css('opacity', '0.2'); }); $(document).on('click', '#search_wat_waar', function(e) { e.preventDefault(); maybeAutoSelectResult(); setTimeout(FWP.refresh, 150); // wait until google finished loading lat/long // console.log('refreshing...'); jQuery('#cs-loading').css('display', 'block'); jQuery('.vacature-item').css('opacity', '0.2'); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: jQuery('#vacature_resultaat').offset().top - 100 }, 500); // 1000ms = 1 seconde }); var inputField = document.querySelector('.facetwp-location'); inputField.addEventListener('blur', function() { var inputValue = inputField.value; if (inputValue.length >= 3) { // Get the first .location-result inside the .location-results container var activeResult = document.querySelector('.location-results .location-result.active'); // Simulate a click on the first result activeResult.click(); } }); var zoekwoordVeld = document.querySelector('.facetwp-type-search'); var locatieVeld = document.querySelector('.facetwp-location'); if (zoekwoordVeld) { zoekwoordVeld.addEventListener('keydown', handleEnterKey); } if (locatieVeld) { locatieVeld.addEventListener('keydown', handleEnterKey); } function handleEnterKey(event) { // Check of de ingedrukte toets de 'enter'-toets is if (event.keyCode === 13) { // 13 is de keyCode voor de 'enter'-toets event.preventDefault(); // Voorkomt de standaardactie van de 'enter'-toets // Trigger de klik event op de submit-knop document.getElementById("search_wat_waar").click(); setTimeout(function() { event.target.blur(); }, 200); } } }); })(fUtil); </script> </body> </html>