Traineeship Bouwtoezicht en Vergunningen

Als trainee Bouwtoezicht en Vergunningen bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het opdoen van werkervaring binnen verschillende stadsdelen. Je volgt een intensief programma dat bestaat uit vakinhoudelijke opleidingen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om je op te leiden tot junior toezichthouder bouw of junior vergunningverlener. Je werkt 36 […]

Regievoerder Onderhoud & Projecten Tunnels

Als regievoerder onderhoud & projecten werk je op het grensvlak van projectmanagement, beheer en gebruik. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en bewaken van verschillende projecten met betrekking tot tunnels. Je werkt samen met interne en externe stakeholders om ervoor te zorgen dat de projecten volgens planning verlopen en voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast […]

Beheerder Groen

Als beheerder groen ben je verantwoordelijk voor het vertalen van beleidsambities naar praktische uitvoeringsmaatregelen. Je monitort het groenareaal en zorgt voor een optimale inzet van financiële middelen. Daarnaast denk je mee over de aanleg van groenvoorzieningen en toets je het beeldbestek. Je werkt in een politieke omgeving waarin communicatie en participatie belangrijk zijn bij het […]

GIS-specialist

Als GIS-specialist bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het maken van ruimtelijke analyses, kaarten en viewers. Je werkt samen met een professioneel GIS- en datateam en maakt gebruik van de nieuwste technieken om GIS-data op een begrijpelijke manier weer te geven. Je voert ruimtelijke analyses uit, ontwerpt kaartmateriaal en draagt bij aan politiek-bestuurlijke besluitvorming […]

Tester landmeetkundige applicaties

Als tester landmeetkundige applicaties ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van zowel handmatige als automatische testen. Je werkt samen met een team om ervoor te zorgen dat de gebruikers kunnen werken met applicaties die hen zo goed mogelijk ondersteunen in het werkproces. Je bent proactief, besluitvaardig en in staat om zelfstandig te werken […]

Medewerker Groenvoorziening

Als medewerker groenvoorziening bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van het gemeentelijk groen, zoals schoffelen, snoeien en maaien. Daarnaast assisteer je bij de aanleg en verandering van groenvoorzieningen en voer je tractorwerkzaamheden uit. Je wordt ook ingezet bij gladheidsbestrijding. Het is belangrijk dat je graag buiten werkt en enthousiast bent om de […]

Technisch Beheerder Vastgoed

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het technisch beheer van een aantal panden. Je zorgt voor het onderhoud en voldoet aan wettelijke eisen en regelgeving. Daarnaast ben je betrokken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten, waarbij je advies geeft vanuit een beheersperspectief. Je bewaakt de voortgang, kwaliteit, kosten en veiligheid van de uitvoering. Je bent communicatief […]

Java Software Engineer

Als Java Software Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de StelselCatalogus binnen het team Omega. Je werkt volgens Agile Scrum methodologie en bent betrokken bij alle aspecten van de softwareontwikkeling, van het schrijven van code tot aan het testen en documenteren ervan. Je werkt met een diverse tech stack, waaronder Java, […]

Ontwerper Openbare Ruimte

Als ontwerper openbare ruimte bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen en adviezen voor duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte. Je werkt samen met collega’s, burgers, partners en andere stakeholders om tot creatieve en haalbare ontwerpen te komen. Daarnaast lever je expertise op […]

Systems Engineer

Als Systems Engineer bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het implementeren en optimaliseren van het werkproces en datamanagement binnen programma- of projectteams. Je adviseert en begeleidt de teams op het gebied van systems engineering. Daarnaast geef je advies over Relatics, stel je standaardstructuren op, train je het projectteam in het gebruik van Relatics, werk […]

Projectleider Civiele Techniek

Als projectleider Civiele Techniek bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden, aanbesteden, uitvoeren en evalueren van civieltechnische projecten. Je bewaakt de voortgang van de projecten en rapporteert hierover. Daarnaast adviseer je over participatie en onderhoud je contact met betrokken partijen. Je zorgt voor een goede samenwerking met interne en externe partners en […]

Adviseur warmtenetten

Als adviseur warmtenetten ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de projectgroep en stuurgroep in samenspraak met het team inkoop van deze organisatie. Je hebt ervaring met aquathermie, warmte koude opslag en warmtenetten. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met het opstellen van bestekken met betrekking tot warmtevoorziening. Je bent technisch inhoudelijk adviseur en […]

Projectleider cultuurtechnische projecten

Als projectleider cultuurtechnische projecten ben je verantwoordelijk voor de realisatie van renovatie- en inrichtingsprojecten, voornamelijk in het landelijk gebied. Je coördineert en realiseert deze projecten van initiatief tot en met bouw, waarbij je samenwerkt met diverse stakeholders. Je draagt bij aan het behalen van maatschappelijke doelen en zorgt ervoor dat belanghebbenden tevreden zijn met het […]