Menu

DISCLAIMER

04 december 2015

Disclaimer voor www.eminentgroep.nl

Eminent Groep BV (Kamer van Koophandel: 24309177), hierna te noemen Eminent, verleent u hierbij toegang tot www.eminentgroep.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 
Eminent behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Eminent spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eminent.
 
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eminent nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eminent.
 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eminent, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 


Artikel delen: LinkedIn Facebook Twitter E-mail

CONTACT

Apeldoorn | hoofdkantoor

Oude Apeldoornseweg 47M

7333 NR Apeldoorn

t 055 - 576 95 25

e info@eminentgroep.nl

AMSTERDAM

Evert v/d Beekstraat 104

1118 CN Schiphol

7333 NR Apeldoorn

t 020 - 705 13 72

EINDHOVEN

Flight Forum 40

5657 DB Eindhoven

t 040 - 303 08 10

ROTTERDAM

Rivium Boulevard 156

2909 LK Capelle a/d IJssel

t 010 - 203 59 90

UTRECHT

Newtonlaan 115

3584 BH Utrecht

t 030 - 210 60 00