Disclaimer

Disclaimer voor www.eminentgroep.nl

Eminent Groep BV (Kamer van Koophandel: 24309177), hierna te noemen Eminent, verleent u hierbij toegang tot www.eminentgroep.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 
Eminent behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Eminent spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eminent.
 
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eminent nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eminent.
 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eminent, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Contact

Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 47M

7333 NR Apeldoorn

T055 - 576 95 25

E info@eminentgroep.nl


Utrecht

Newtonlaan 115

3584 BH Utrecht

T030 - 210 60 00

   


Rotterdam

Rivium Boulevard 156

2909 LK Capelle aan den IJssel

T010 - 303 59 90

   

 

Amsterdam

Evert v/d Beekstraat 104

1118 CN Schiphol

T020 - 705 13 72

       

Eindhoven

Flight Forum 40

5657 DB Eindhoven

T040 - 303 08 10

   

Copyright © 2017 Eminent Groep B.V.